KUR'AN
Bosanski prevod Besim Korkut

1. Al-Fatiha - Pristup
   (Mekka - 7 ajeta)
2. Al-Baqara - Krava
   (Medina - 286 ajeta)
3. Ali 'Imran - Imranova porodica
   (Medina - 200 ajeta)
4. An-Nisa' - Žene
   (Medina - 176 ajeta)
5. Al-Ma'ide - Trpeza
   
(Medina - 120 ajeta)
6. Al-An'am - Stoka
   
(Mekka - 165 ajeta)
7. Al-A'raf - Bedemi
   
(Mekka - 206 ajeta)
8. Al-Anfal - Plijen
   
(Medina - 75 ajeta)
9. At-Tawba - Pokajanje
   
(Medina - 129 ajeta)
10. Yunus - Junus
      
(Mekka - 109 ajeta)
11. Hud - Hud
      
(Mekka - 123 ajeta)
12. Yusuf - Jusuf
      
(Mekka - 111 ajeta)
13. Ar-Ra'd - Grom
     (Medina - 43 ajeta)
14. Ibrahim - Ibrahim
      
(Mekka - 52 ajeta)
15. Al-Higr - Hidžr
     (Mekka - 99 ajeta)
16. An-Nahl - Pčele
     (Mekka - 128 ajeta)
17. Al-Isra' - Noćno putovanje
     
(Mekka - 111 ajeta)
18. Al-Kahf - Pećina
     
(Mekka - 110 ajeta)
19. Maryam - Merjema
     
(Mekka - 98 ajeta)
20. Ta-Ha - Taha
     
(Mekka - 135 ajeta)
21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici
     (Mekka - 112 ajeta)
22. Al-Hagg - Hadždž
     
(Medina - 78 ajeta)
23. Al-Mu'minun - Vjernici
    
 (Mekka - 118 ajeta)
24. An-Nur - Svjetlost
    
 (Medina - 64 ajeta)
25. Al-Furqan - Furkan
     (Mekka - 77 ajeta)
26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici
     (Mekka - 227 ajeta)
27. An-Naml - Mravi
     (Mekka - 93 ajeta)
28. Al-Qasas - Kazivanje
     (Mekka - 88 ajeta)
29. Al-'Ankabut - Pauk
     (Mekka - 69 ajeta)
30. Ar-Rum - Bizantinci
     (Mekka - 60 ajeta)
31. Luqman - Lukman
     (Mekka - 34 ajeta)
32. As-Sagda - Padanje ničice
     (Mekka - 30 ajeta)
33. Al-Ahzab - Saveznici
     (Medina - 73 ajeta)
34. Saba' - Saba
     (Mekka - 54 ajeta)
35. Fatir - Stvoritelj
     (Mekka - 45 ajeta)
36. Ya-sin - Jasin
     (Mekka - 83 ajeta)
37. As-Saffat - Redovi
     (Mekka - 182 ajeta)
38. Sad - Sad
     (Mekka - 88 ajeta)
39. Az-Zumar - Skupovi
     (Mekka - 75 ajeta)
40. Al-Mu'min - Vjernik
     (Mekka - 85 ajeta)
41. Al-Fussilat - Objašnjenje
     (Mekka - 54 ajeta)
42. Aš-Šura - Dogovaranje
     (Mekka - 53 ajeta)
43. Az-Zuhruf - Ukras
      
(Mekka - 89 ajeta)
44. Ad-Duhan - Dim
     (Mekka - 59 ajeta)
45. Al-Gatiya - Oni koji kleče
     (Mekka - 37 ajeta)
46. Al-Ahqaf - Ahkaf
     (Mekka - 35 ajeta)
47. Muhammad - Muhammed
     (Medina - 38 ajeta)
48. Al-Fath - Pobjeda
     (Medina - 29 ajeta)
49. Al-Hugurat - Sobe
     (Medina - 18 ajeta)
50. Qaf - Kaf
     (Mekka - 45 ajeta)
51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu
     (Mekka - 60 ajeta)
52. At-Tur - Gora
     (Mekka - 49 ajeta)
53. An-Nagm - Zvijezda
     (Mekka - 62 ajeta)
54. Al-Qamar - Mjesec
     (Mekka - 55 ajeta)
55. Ar-Rahman - Milostivi
     
(Medina - 78 ajeta)
56. Al-Waqi'a - Događaj
     (Mekka - 96 ajeta)
57. Al-Hadid - Gvožđe
     (Medina - 29 ajeta)
58. Al-Mugadala - Rasprava
     (Medina - 22 ajeta)
59. Al-Hašr - Progonstvo
     (Medina - 24 ajeta)
60. Al-Mumtahina - Provjerena
     (Medina - 13 ajeta)
61. As-Saff - Bojni red
     (Medina - 14 ajeta)
62. Al-Gumu'a - Petak
     
(Medina - 11 ajeta)
63. Al-Munafiqun - Licemjeri
     (Medina - 11 ajeta)
64. At-Tagabun - Samoodbrana
     (Medina - 18 ajeta)
65. At-Talaq - Razvod braka
     (Medina - 12 ajeta)
66. At-Tahrim - Zabrana
    
 (Medina - 12 ajeta)
67. Al-Mulk - Vlast
     (Mekka - 30 ajeta)
68. Al-Qalam - Kalem
     (Mekka - 52 ajeta)
69. Al-Haqqa - Čas neizbježni
     (Mekka - 52 ajeta)
70. Al-Ma'arig - Stepeni
     (Mekka - 44 ajeta)
71. Nuh - Nuh
     (Mekka - 28 ajeta)
72. Al-Ginn - Džini
     (Mekka - 28 ajeta)
73. Al-Muzzammil - Umotani
     (Mekka - 20 ajeta)
74. Al-Muddattir - Pokriveni
     (Mekka - 56 ajeta)
75. Al-Qiyama - Smak svijeta
     (Mekka - 40 ajeta)
76. Ad-Dahr - Vrijeme
     (Medina - 31 ajeta)
77. Al-Mursalat - Poslani
     (Mekka - 50 ajeta)
78. An-Naba' - Vijest
      
(Mekka - 40 ajeta)
79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju
     (Mekka - 46 ajeta)
80. 'Abasa - Namrštio se
     (Mekka - 42 ajeta)
81. At-Takwir - Prestanak sjaja
     (Mekka - 29 ajeta)
82. Al-Infitar - Rascjepljenje
      
(Mekka - 19 ajeta)
83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju
     (Mekka - 36 ajeta)
84. Al-Inšiqaq - Cijepanje
 (Mekka - 25 ajeta)
85. Al-Burug - Sazviježđa
 (Mekka - 22 ajeta)
86. At-Tariq - Danica
    
 (Mekka - 17 ajeta)
87. Al-A'la - Svevišnji
     (Mekka - 19 ajeta)
88. Al-Gašiya - Teška nevolja
     (Mekka - 26 ajeta)
89. Al-Fagr - Zora
      
(Mekka - 30 ajeta)
90. Al-Balad - Grad
    
 (Mekka - 20 ajeta)
91. Aš-Šams - Sunce
     (Mekka -15 ajeta)
92. Al-Layl - Noć
    
 (Mekka - 21 ajet)
93. Ad-Duha
    
 (Mekka - 11 ajeta)
94. Al-Inširah - Širokogrudnost
      
(Mekka - 8 ajeta)
95. At-Tin - Smokva
      
(Mekka - 8 ajeta)
96. Al-'Alaq - Ugrušak
      
(Mekka - 19 ajeta)
97. Al-Qadr - Noć Kadr
    
 (Mekka - 5 ajeta)
98. Al-Bayyina - Dokaz jasni
     (Medina - 8 ajeta)
99. Az-Zizal - Zemljotres
     (Medina - 8 ajeta)
100. Al-'Adiyat - Oni koji jure
       
 (Mekka - 11 ajeta)
101. Al-Qari'a - Smak svijeta
       (Mekka - 11 ajeta)
102. At-Takatur - Nadmetanje
        
(Mekka - 8 ajeta)
103. Al-'Asr - Vrijeme
       (Mekka - 3 ajeta)
104. Al-Humaza - Klevetnik
        
(Mekka - 9 ajeta)
105. Al-Fil - Slon
        
(Mekka - 5 ajeta)
106. Qurayš - Kurejšije
        
(Mekka - 4 ajeta)
107. Al-Ma'un- Davanje u naruč
       (Mekka - 7 ajeta)
108. Al-Kawtar - Mnogo dobro
       (Mekka - 3 ajeta)
109. Al-Kafirun - Nevjernici
      (Mekka - 6 ajeta)
110. An-Nasr - Pomoć
       
 (Medina - 3 ajeta)
111. Al-Lahab - Plamen
       (Mekka - 5 ajeta)
112. Al-Ihlas - Iskrenost
       (Mekka - 4 ajeta)
113. Al-Falaq - Svitanje
       (Mekka - 5 ajeta)
114. An-Nas - Ljudi
       (Mekka - 6 ajeta)

HOME