102. At-Takatur - Nadmetanje
Mekka - 8 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete

  2. sve dok grobove ne naselite.

  3. A ne valja tako, saznaćete svakako!

  4. i još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!

  5. Ne valja tako, neka znate pouzdano,

  6. Džehennem ćete vidjeti jasno!

  7. I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!

  8. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]