83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju
Mekka - 36 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,

 2. koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,

 3. a kada drugima mjere na litar ili na kantar - zakidaju.

 4. Kako ne pomisle da će oživljeni biti

 5. na Dan veliki,

 6. na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!

 7. Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,

 8. a znaš li ti šta je Sidždžin?

 9. Knjiga ispisana!

 10. Teško toga dana onima koji su poricali -

 11. koji su onaj svijet poricali -

 12. a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,

 13. koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio: "Izmišljotine naroda drevnih!"

 14. A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,

 15. uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zakonjeni biti,

 16. zatim će, sigurno, u oganj ući,

 17. pa će im se reći: "Eto, to je ono što ste poricali!"

 18. Uistinu! Knjiga čestitih je u Ilijjunu,

 19. a znaš li ti šta je Ilijjun?

 20. Knjiga ispisana! -

 21. nad njom bdiju oni Allahu bliski.

 22. Dobri će, zaista, u nasladama boraviti.

 23. sa divana gledati,

 24. na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,

 25. daće im se pa će piće zapečaćeno piti,

 26. čiji će pečat mošus biti - i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! -

 27. pomiješano sa vodom iz Tesnima* će biti,

 28. sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.

 29. Grješnici se smiju onima koji vjeruju;

 30. kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,

 31. a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;

 32. kada ih vide, onda govore: "Ovi su, doista, zalutali!" -

 33. a oni nisu poslani da motre na njih.

 34. Danas će oni koji su vjerovali - nevjernicima se podsmijavati,

 35. sa divana će gledati.

 36. Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]