82. Al-Infitar - Rascjepljenje
Mekka - 19 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Kada se nebo rascijepi,

 2. i kada zvijezde popadaju

 3. i kada se mora jedna u druga uliju,

 4. i kada se grobovi ispreturaju,

 5. svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio

 6. O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,

 7. koji te je stvorio - pa učinio da si skladan i da si uspravan -

 8. i kakav je htio lik ti dao?

 9. A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,

 10. a nad vama bdiju čuvari,

 11. kod Nas cijenjeni pisari,

 12. koji znaju ono što radite.

 13. Čestiti će, sigurno, u Džennet,

 14. a grješnici, sigurno, u Džehennem,

 15. na Sudnjem danu u njemu će gorjeti

 16. i više iz njega neće izvedeni biti.

 17. A znaš li ti šta je Sudnji dan

 18. i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?

 19. Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana će vlast jedino Allah imati.  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]