93. Ad-Duha
Mekka - 11 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Tako mi jutra

 2. i noći kada se utiša -

 3. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!*

 4. Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

 5. a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!

 6. Zar nisi siroče bio*, pa ti je On utočište pružio,

 7. i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,

 8. i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?

 9. Zato siroče ne ucvili,

 10. a na prosjaka ne podvikni,

 11. i o blagodati Gospodara svoga kazuj!  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]