100. Al-'Adiyat - Oni koji jure
Mekka - 11 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Tako mi onih koji dahćući jure

 2. pa varnice vrcaju,

 3. i zorom napadaju,

 4. i dižu tada prašinu

 5. pa u njoj u gomilu upadaju -

 6. čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan

 7. i sam je on toga, doista, svjestan,

 8. i on je, zato što voli bogatstvo - radiša.

 9. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima

 10. i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,

 11. Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima.  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]