114. An-Nas - Ljudi
Mekka - 6 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi,

  2. Vladara ljudi,

  3. Boga ljudi,

  4. od zla šejtana napasnika,

  5. koji zle misli unosi u srca ljudi -

  6. od džina i od ljudi!"  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]