89. Al-Fagr - Zora
Mekka - 30 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Tako mi zore,

 2. i deset noći,*

 3. i parnih i neparnih,

 4. i noći kada nestaje -

 5. zar to pametnom zakletva nije...?

 6. Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio,

 7. sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima,

 8. kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo;

 9. i Semudom, koji je stijene u dolini klesao,

 10. i faraonom, koji je šatore imao -

 11. koji su na Zemlji zulum provodili

 12. i poroke na njoj umnožili,

 13. pa je Gospodar tvoj - bič patnje na njih spustio,

 14. jer, Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi.

 15. Čovjek, kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: "Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!"

 16. A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: "Gospodar moj me je napustio!"

 17. A nije tako! Vi pažnju siročetu ne ukazujete,

 18. i da se puki siromah nahrani - jedan drugog ne nagovarate,

 19. a nasljedstvo pohlepno jedete*

 20. i bogatstvo pretjerano volite.

 21. A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi

 22. i kad dođe naređenje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda,

 23. i kad se tog Dana primakne Džehennem; tada će se čovjek sjetiti - a na što mu je sjećanje?! -

 24. i reći: "Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!"

 25. Tog Dana niko neće kao On mučiti,

 26. i niko neće kao On u okove okivati!

 27. A ti, o dušo smirena,

 28. vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan,

 29. pa uđi među robove Moje,

 30. i uđi u Džennet Moj!  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]