97. Al-Qadr - Noć Kadr
Mekka - 5 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr -*

  2. a šta ti misliš šta je Noć Kadr?

  3. Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci -

  4. meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

  5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]