51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu
Mekka - 60 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Tako Mi onih koji pušu snažno,*

 2. i onih koji teret nose,*

 3. i onih koji plove lahko,*

 4. i onih koji naredbe sprovode -*

 5. istina je, zaista, ono čime vam se prijeti,

 6. nagrada i kazna sigurno će biti!

 7. Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva,

 8. vi govorite nejednako,*

 9. od njega se odvraća onaj za kog se znalo da će se odvratiti.

 10. Neka prokleti budu lažljivci

 11. koji su, utonuli u neznanje, ravnodušni!

 12. Oni pitaju: "Kada će Dan sudnji?"

 13. Onoga Dana kada se u vatri budu pržili!

 14. "Iskusite kaznu svoju - to je ono što ste požurivali!"

 15. Oni koji su se Allaha bojali - u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti,

 16. primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili,

 17. noću su malo spavali

 18. i u praskazorje oprost od grijeha molili,

 19. a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi.

 20. Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju,

 21. a i u vama samima - zar ne vidite? -

 22. a na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava.

 23. I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!

 24. Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim

 25. kada mu oni uđoše i rekoše: "Mir vama!", i on reče: "Mir vama, ljudi neznani!"

 26. I on neprimijetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele,*

 27. i primače im ga: "Zar nećete da jedete?" - upita,

 28. osjetivši od njih u duši zebnju. "Ne boj se!" - rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti.

 29. I pojavi se se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući, i reče: "Zar ja, stara, nerotkinja?!"*

 30. "Tako je odredio Gospodar tvoj" - rekoše oni -  "On je Mudar i Sveznajući."

 31. "A šta vi hoćete, o izaslanici?" - upita Ibrahim.

 32. "Poslani smo narodu grješnom" - rekoše -

 33. "da sručimo na njih grumenje od ilovače,

 34. svako obilježeno u Gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli."

 35. I Mi iz njega vjernike izvedosmo -

 36. a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo -

 37. i u njemu za sve one koji se boje patnje neizdržive znak ostavismo.

 38. I o Musau, kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo,

 39. a on, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče: "Čarobnjak je ili lud!"

 40. I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio.

 41. I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra -

 42. pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio.

 43. I o Semudu, kad mu bi rečeno: "Uživajte još izvjesno vrijeme!"

 44. I oni se oglušiše o naređenje Gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove,

 45. i ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti.

 46. I o Nuhovu narodu, davno prije; to, zaista, bijaše narod neposlušni!

 47. Mi smo nebo moći Svojoj sazdali, a Mi, uistinu, još neizmjerno mnogo možemo,

 48. i Zemlju smo prostrli - tako je divan Onaj koji je prostro! -

 49. i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!

 50. "Zato požurite Allahu, ja sam vam od Njega da vas javno upozorim;

 51. ne prihvatajte drugog boga osim Allaha, ja sam vam od Njega da vas jasno opomenem!"

 52. I tako je bilo, ni onima prije ovih nije došao nijedan poslanik, a da nisu rekli: "Čarobnjak je!", ili: "Lud je!"

 53. Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili,

 54. zato ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti,

 55. i nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti.

 56. Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju,

 57. Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane,

 58. opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!

 59. A nevjernike će stići kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni, i neka Me ne požuruju,

 60. jer, teško nevjernicima na Dan kojim im se prijeti!  

NAPOMENA: Sve slovne i druge tehnicke grjeske, ako postoje u sklopu ajeta i sura, nastale su uslijed nase obrade. Molim Allaha dz.s. da nam to ne upise u losa djela, a vas koji budete ucili online Kur’an molimo da ovo uzmete sa razumijevanjem!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]