50. Qaf - Kaf
Mekka - 45 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Kaf. Tako Mi Kur’ana slavnog,

 2. oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: "To je čudna stvar:

 3. zar kad pomremo i zemlja postanemo...? Nezamisliv je to povratak!"*

 4. Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.

 5. Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su.

 6. A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? - kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!

 7. A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje,

 8. da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća.

 9. Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje

 10. i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,

 11. kao hranu robovima, i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; takvo će biti i oživljenje.

 12. Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud

 13. i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov,

 14. i stanovnici Ejke i narod Tubba; svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili.

 15. Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju.

 16. Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.

 17. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,*

 18. on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.

 19. Smrtne muke će zbilja doći - to je nešto od čega ne možeš pobjeći

 20. i u rog će se puhnuti - to je Dan kojim se prijeti -

 21. i svako će doći, a s njim i vodič i svjedok.

 22. "Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid."

 23. A drug njegov će reći:* "Ovaj, pored mene, spreman je."*

 24. "Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju,

 25. koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio,

 26. koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao - zato ga baci u patnju najtežu!"

 27. A drug njegov će reći: "Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio."

 28. "Ne prepirite se preda Mnom!" - reći će On - "još davno sam vam zaprijetio,

 29. Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima svojim nepravičan."

 30. Na dan kada upitamo Džehennem: "Jesi li se napunio?" - on će odgovoriti: "Ima li još?"

 31. A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko -

 32. "Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao,

 33. koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio.

 34. Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!"

 35. U njemu će imati što god zažele - a od Nas i više.

 36. A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili - od propasti spasa ima li?!

 37. U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.

 38. Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih - za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor.

 39. Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska,

 40. i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.

 41. I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu,

 42. Dan kada će oni čuti istinit glas - to će biti Dan oživljenja.

 43. Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se Nama vratiti!

 44. A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; biće to oživljenje, za Nas lahko.

 45. Mi dobro znamo što oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur’anom onoga koji se prijetnje Moje boji!  

NAPOMENA: Sve slovne i druge tehnicke grjeske, ako postoje u sklopu ajeta i sura, nastale su uslijed nase obrade. Molim Allaha dz.s. da nam to ne upise u losa djela, a vas koji budete ucili online Kur’an molimo da ovo uzmete sa razumijevanjem!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]