55. Ar-Rahman - Milostivi
Medina - 78 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Milostivi

 2. poučava Kur’anu,

 3. stvara čovjeka,

 4. uči ga govoru.

 5. Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,

 6. i trava i drveće se pokoravaju,

 7. a nebo je digao. I postavio je terazije

 8. da ne prelazite granice u mjerenju -

 9. i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!

 10. A Zemlju je za stvorenja razastro,

 11. na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama

 12. i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –

 13. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete!*

 14. On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio

 15. a džina od plamene vatre –

 16. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

 17. Gospodara dva istoka i dva zapada –

 18. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 19. Pustio je dva mora da se dodiruju,

 20. između njih je pregrada i oni se ne miješaju –

 21. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 22. Iz njih se vadi biser i merdžan –

 23. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 24. Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu –

 25. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 26. Sve što je na Zemlji prolazno je,

 27. ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –

 28. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 29. Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim, -

 30. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 31. Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini –

 32. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 33. O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –

 34. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 35. Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti -

 36. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 37. A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane -

 38. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

 39. tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani -

 40. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

 41. a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti -

 42. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 43. "Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!"

 44. I između vatre i ključale vode oni će kružiti -

 45. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 46. A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja -

 47. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

 48. puna stabala granatih -

 49. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

 50. u kojima će biti dva izvora koja će teći -

 51. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

 52. u njima će od svakog voća po dvije vrste biti -

 53. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 54. Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati -

 55. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 56. U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo -

 57. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 58. biće kao rubin i biser -

 59. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 60. Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! -

 61. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 62. Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja -

 63. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

 64. modrozelena -

 65. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

 66. sa izvorima koji prskaju, u svakom -

 67. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 68. u njima će biti voća, i palmi - i šipaka -

 69. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 70. u njima će biti ljepotica naravi divnih -

 71. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

 72. hurija u šatorima skrivenih -

 73. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

 74. koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo -

 75. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 76. Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim -

 77. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

 78. Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!  

NAPOMENA: Sve slovne i druge tehnicke grjeske, ako postoje u sklopu ajeta i sura, nastale su uslijed nase obrade. Molim Allaha dz.s. da nam to ne upise u losa djela, a vas koji budete ucili online Kur’an molimo da ovo uzmete sa razumijevanjem!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]