107. Al-Ma'un- Davanje u naruč
Mekka - 7 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?

  2. Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,

  3. i koji da se nahrani siromah - ne podstiče.

  4. A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,

  5. molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

  6. koji se samo pretvaraju

  7. i nikome ništa ni u naručje ne daju!  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]