84. Al-Inšiqaq - Cijepanje
Mekka - 25 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Kada se nebo rascijepi

 2. i posluša Gospodara svoga - a ono će to dužno biti -

 3. i kada se Zemlja rastegne,

 4. i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,

 5. i posluša Gospodara svoga - a ona će to dužna biti -

 6. ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:

 7. onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data

 8. lahko će račun položiti

 9. i svojima će se radostan vratiti;

 10. a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data

 11. propast će prizivati

 12. i u ognju će gorjeti,

 13. jer je sa čeljadi svojom radostan bio

 14. i mislio da se nikada neće vratiti -

 15. a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!

 16. I kunem se rumenilom večernjim,

 17. i noći, i onim što ona tamom obavije,

 18. I Mjesecom punim,

 19. vi ćete, sigurno, na sve teže i teže prilike nailaziti!

 20. Pa šta im je, zašto neće da vjeruju,

 21. i zašto, kada im se Kur’an čita, na tle licem ne padaju?!

 22. već, nevjernici, poriču,

 23. a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju,

 24. zato im navijesti patnju neizdržljivu!

 25. Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će čekati.  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]