56. Al-Waqi'a - Događaj
Mekka - 96 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Kada se Događaj dogodi -

 2. događanje njegovo niko neće poricati -

 3. neke će poniziti, a neke uzvisiti;

 4. kad se Zemlja jako potrese

 5. i brda se u komadiće zdrobe,

 6. i postanu prašina razasuta,

 7. vas će tri vrste biti:

 8. oni sretni - ko su sretni?!

 9. i oni nesretni - ko su nesretni?!

 10. i oni prvi - uvijek prvi!

 11. Oni će Allahu bliski biti

 12. u džennetskim baščama naslada -

 13. biće ih mnogo od naroda drevnih,

 14. a malo od kasnijih -

 15. na divanima izvezenim,

 16. jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;

 17. služiće ih vječno mladi mladići,

 18. sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg -

 19. od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti -

 20. i voćem koje će sami birati,

 21. i mesom ptičijim kakvo budu željeli.

 22. U njima će biti i hurije očiju krupnih,

 23. slične biseru u školjkama skrivenom -

 24. kao nagrada za ono što su činili.

 25. U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,

 26. nego samo riječi: "Mir, mir!"

 27. A oni sretni - ko su sretni?!

 28. Biće među lotosovim drvećem bez bodlji,

 29. i među bananama plodovima nanizanim

 30. i u hladovini prostranoj,

 31. pored vode tekuće

 32. i usred voća svakovrsnog

 33. kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,

 34. i na posteljama uzdignutim.

 35. Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti

 36. i djevicama ih učiniti

 37. milim muževima njihovim, i godina istih

 38. za one sretne;

 39. biće ih mnogo od naroda drevnih,

 40. a mnogo i od kasnijih.

 41. A oni nesretni - ko su nesretni?!

 42. Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj

 43. i u sjeni dima čađavog,

 44. u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.

 45. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli

 46. i uporno teške grijehe činili

 47. i govorili: "Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo - zar ćemo zbilja biti oživljeni,

 48. zar i drevni naši preci?"

 49. Reci: "I drevni i kasniji,

 50. u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,

 51. i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,

 52. sigurno, s drveta Zekkum jesti,

 53. i njime ćete trbuhe puniti,

 54. pa zatim na to ključalu vodu piti,

 55. poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti;

 56. to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo!

 57. Mi vas stvaramo - pa zašto ne povjerujete?

 58. Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete

 59. vi oblik dajete ili Mi to činimo?

 60. Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti

 61. da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.

 62. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?

 63. Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete?

 64. Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?

 65. Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:

 66. "Mi smo, doista, oštećeni,

 67. čak smo svega lišeni!"

 68. Kažite vi Meni: vodu koju pijete -

 69. da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?

 70. Ako želimo, možemo je slanom učiniti - pa zašto niste zahvalni?

 71. Kažite vi Meni: vatru koju palite -

 72. da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?

 73. Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače;

 74. zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!

 75. I kunem se časom kad se zvijezde gube,

 76. a to je, da znate, zakletva velika,

 77. on je, zaista, Kur’an plemeniti

 78. u Knjizi brižljivo čuvanoj -

 79. dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti,

 80. on je Objava od Gospodara svjetova.

 81. Pa, kako ovaj govor omalovažavate

 82. i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana - vi u njega ne vjerujete?

 83. a zašto vi kad duša do guše dopre,

 84. i kad vi budete tada gledali,

 85. a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,

 86. zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti

 87. ne povratite, ako istinu govorite?

 88. I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski -*

 89. udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!

 90. A ako bude jedan od onih koji su sretni -

 91. pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!

 92. A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,

 93. pa, ključalom vodom biće ugošćen

 94. i u ognju prženjem.

 95. Sama je istina, zbilja, sve ovo -

 96. zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!  

NAPOMENA: Sve slovne i druge tehnicke grjeske, ako postoje u sklopu ajeta i sura, nastale su uslijed nase obrade. Molim Allaha dz.s. da nam to ne upise u losa djela, a vas koji budete ucili online Kur’an molimo da ovo uzmete sa razumijevanjem!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]