90. Al-Balad - Grad
Mekka - 20 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Kunem se gradom ovim,*

 2. a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovome,*

 3. i roditeljem i onim koga je rodio,

 4. Mi čovjeka stvaramo da se trudi.

 5. Misli li on da mu niko ništa ne može?

 6. "Utrošio sam blago nebrojeno!" - reći će.

 7. Zar misli da ga niko vidio nije?

 8. Zar mu nismo dali oka dva

 9. i jezik i usne dvije,

 10. i dobro i zlo mu objasnili?

 11. Pa, zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? -

 12. A šta ti misliš: kako se može na blagodatima zahvalan biti? -

 13. roba ropstva osloboditi,

 14. ili, kad glad hara, nahraniti

 15. siroče bliska roda,

 16. ili ubogoga nevoljnika,

 17. a uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju;

 18. oni će biti - sretnici!

 19. A oni koji ne vjeruju u dokaze Naše, oni će biti - nesretnici,

 20. iznad njih će vatra zatvorena biti.  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]