71. Nuh - Nuh
Mekka - 28 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: "Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!"

 2. "O narode moj," - govorio je on - "ja vas otvoreno opominjem:

 3. Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslušni budite,

 4. On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe zaista se neće, neka znate, odgoditi."

 5. On reče: "Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao,

 6. ali ga je pozivanje moje još više udaljilo.

 7. I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali - bili su uporni i pretjerano oholi.

 8. Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,

 9. a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao,

 10. i govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;

 11. On će vam kišu obilnu slati

 12. i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.

 13. Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite,

 14. a On vas postepeno stvara?!

 15. Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,

 16. i na njima Mjesec svjetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?

 17. Allah vas od zemlje poput bilja stvara,

 18. zatim vas u nju vraća i iz nje će vas, sigurno, izvesti.

 19. Allah vam je zemlju učinio ravnom,

 20. da biste po njoj hodili putevima prostranim?’”

 21. Nuh reče: "Gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju

 22. i spletke velike snuju

 23. i govore: ’Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte!’,

 24. a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inadžijama, samo propast povećaj!"

 25. I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača neće naći.

 26. I Nuh reče: "Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,

 27. jer, ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će grješnika i nevjernika rađati!

 28. Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!"

NAPOMENA: Sve slovne i druge tehnicke grjeske, ako postoje u sklopu ajeta i sura, nastale su uslijed nase obrade. Molim Allaha dz.s. da nam to ne upise u losa djela, a vas koji budete ucili online Kur’an molimo da ovo uzmete sa razumijevanjem!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]