104. Al-Humaza - Klevetnik
Mekka - 9 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Teško svakom klevetniku podrugljivcu,

  2. koji blago gomila i prebrojava ga,

  3. i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!

  4. A ne valja tako! On će, sigurno, biti bačen u Džehennem!

  5. A znaš li ti šta je Džehennem?

  6. Vatra Allahova razbuktana,

  7. koja će do srca dopirati.

  8. Ona će iznad njih biti zatvorena,

  9. plamenim stupovima zasvođena.  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]