80. 'Abasa - Namrštio se
Mekka - 42 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. On* se namrštio i okrenuo

 2. zato što je slijepac njemu prišao,

 3. A šta ti znaš - možda on želi da se očisti,

 4. ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.

 5. Onoga koji je bogat,

 6. ti njega savjetuješ,

 7. a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;

 8. a onoga koji ti žureći prilazi

 9. i strah osjeća,

 10. ti se na njega ne osvrćeš,

 11. Ne čini tako! Oni su pouka -

 12. pa ko hoće, poučiće se -

 13. na listovima su cijenjenim

 14. uzvišenim, čistim,

 15. u rukama pisara*

 16. časnih, čestitih,

 17. Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan!

 18. Od čega ga On stvara?

 19. Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,

 20. i Pravi put mu dostupnim učini,

 21. zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,

 22. i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti.

 23. Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!

 24. Neka čovjek pogleda u hranu svoju;

 25. Mi obilno kišu prolivamo,

 26. zatim zemlju pukotinama rasijecamo

 27. i činimo da iz nje žito izrasta

 28. i grožđe i povrće,

 29. i masline i palme,

 30. i bašče guste,

 31. i voće i pića,

 32. na uživanje vama i stoci vašoj.

 33. A kada dođe glas zaglušujući -

 34. na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći

 35. i od majke svoje i od oca svoga

 36. i od druge svoje i od sinova svojih -

 37. toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti

 38. neka lica biće toga Dana blistava,

 39. nasmijana, radosna,

 40. a na nekim licima toga Dana biće prašina,

 41. tama će ih prekrivati,

 42. to će nevjernici - razvratnici biti.  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]