94. Al-Inširah - Širokogrudnost
Mekka - 8 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili,

  2. i breme tvoje s tebe skinuli,

  3. koje je pleća tvoja tištilo,

  4. i spomen na tebe visoko uzdigli!

  5. Ta, zaista, s mukom je i last,

  6. zaista, s mukom je i last!

  7. A kad završiš, molitvi se predaj

  8. i samo se Gospodaru svome obraćaj!  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]