87. Al-A'la - Svevišnji
Mekka - 19 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,

 2. koji sve stvara i čini skladnim,

 3. i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,

 4. i koji čini da rastu pašnjaci,

 5. i potom čini da postanu suhi, potamnjeli.

 6. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti

 7. osim onoga što će Allah htjeti - jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite -

 8. i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;

 9. zato poučavaj - pouka će već od koristi biti:

 10. dozvaće se onaj koji se Allaha boji,

 11. a izbjegavaće je onaj najgori,

 12. koji će u vatri velikoj gorjeti,

 13. pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.

 14. Postići će šta želi onaj koji se očisti

 15. i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!

 16. Ali, vi više život na ovom svijetu volite,

 17. a onaj svijet je bolji i vječan je.

 18. Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,

 19. listovima Ibrahimovim i Musaovim.*  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]