105. Al-Fil - Slon
Mekka - 5 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!*

  2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo

  3. i protiv njih jata ptica poslao,*

  4. koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,

  5. pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]