113. Al-Falaq - Svitanje
Mekka - 5 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja

  2. od zla onoga što On stvara,

  3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine,

  4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,

  5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]