69. Al-Haqqa - Čas neizbježni
Mekka - 52 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Čas neizbježni,

 2. šta je Čas neizbježni,

 3. i otkud ti znaš šta je Čas neizbježni?

 4. Semud i Ad su Smak svijeta poricali

 5. pa je Semud uništen glasom strahovitim,

 6. a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,

 7. kome je On vlast nad njima, sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,

 8. i vidiš li da je iko od njih ostao?

 9. A došli su faraon, i oni prije njega,* i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,

 10. i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio.

 11. Mi smo vas, kada je voda prekrajinaila sve, u lađi nosili

 12. da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.

 13. A kada se jednom u Rog puhne,

 14. pa se Zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe,

 15. toga dana će se Smak svijeta dogoditi

 16. i nebo će se razdvojiti - tada će labavo biti -

 17. i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati.

 18. Tada će ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:

 19. onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da - reći će: "Evo vam, čitajte knjigu moju,

 20. ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati."

 21. I on će biti u životu zadovoljnom,

 22. u Džennetu predivnom,

 23. čiji će plodovi na dohvat ruke biti.

 24. "Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!"

 25. A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: "Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije

 26. i da ni saznao nisam za obračun svoj!

 27. Kamo sreće da me je smrt dokrajčila -

 28. bogatstvo moje mi nije od koristi,

 29. snage moje nema više!"

 30. "Držite ga i u okove okujte,

 31. zatim ga samo u vatri pržite,

 32. a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,

 33. jer on u Allaha Velikog nije vjerovao

 34. i da se nahrani nevoljnik - nije nagovarao;

 35. zato on danas ovdje nema prisna prijatelja

 36. ni drugog jela osim pomija,

 37. koje će samo nevjernici jesti."

 38. A Ja se kunem onim što vidite

 39. i onim što ne vidite,

 40. Kur’an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku,

 41. a nije govor nikakva pjesnika - kako vi nikako ne vjerujete!

 42. i nisu riječi nikakva proroka - kako vi malo razmišljate!

 43. Objava je on od Gospodara svjetova!

 44. A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,

 45. Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,

 46. a onda mu žilu kucavicu presjekli,

 47. i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.

 48. Pouka je Kur’an onima koju budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonili -

 49. A Mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nj vjerovati -

 50. i on će biti uzrok jadu nevjernika,

 51. a on je, doista, sama istina

 52. zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!  

NAPOMENA: Sve slovne i druge tehnicke grjeske, ako postoje u sklopu ajeta i sura, nastale su uslijed nase obrade. Molim Allaha dz.s. da nam to ne upise u losa djela, a vas koji budete ucili online Kur’an molimo da ovo uzmete sa razumijevanjem!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]