106. Qurayš - Kurejšije
Mekka - 4 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Zbog navike Kurejšija,*

  2. navike njihove da zimi i ljeti putuju,

  3. neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,

  4. koji ih gladne hrani i od straha brani.  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]