108. Al-Kawtar - Mnogo dobro
Mekka - 3 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,

  2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

  3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]