1. Al-Fatiha - Pristup
Mekka - 7 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

  2. Milostivog, Samilosnog,

  3. Vladara Dana sudnjeg,

  4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!

  5. Uputi nas na Pravi put,

  6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao,

  7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]